Info o projekte Bezpečný ženský dom MyMamy

19.09.2014 | Aktuality, Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

Projekt Bezpečný ženský dom MyMamy

V auguste 2014 zahájilo občianske združenie MYMAMY realizáciu projektu „Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)“, podporeného z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR sumou 735 213 eur. Cieľom projektu je zriadenie Bezpečného ženského domu v Prešovskom samosprávnom kraji pre klientky OZ MyMamy, ako aj zvýšenie odbornej a personálnej kapacity združenia.

www.norwaygrants.sk 

www.eeagrants.sk

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“

_______________________________________________________________________________

Názov projektu: Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)
Číslo programu: SK09
Číslo projektu:  DGV01002
Číslo zmluvy: 996/2014
Realizácia aktivít projektu: 24. 6. 2014 – 30. 4. 2017
Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie
Financovanie projektu: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky v pomere 85{0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566} – 15{0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566} 
Celkové náklady projektu: 816 903 €
Výška projektového grantu: 735 213 €
Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov: 81 690 €


„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“

„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“