Oznam o začatí projektu

11.09.2014 | Projekty

Dňa 01.08.2014 zahájilo Záujmové združenie žien MYMAMY realizáciu projektu „Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)“ podporeného z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR .

Názov projektu: Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)

Prijímateľ: Záujmové združenie MyMamy

Číslo projektu: DGV01002

Názov programovej oblasti: Domáce a rodovo podmienené násilie.

Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie

Dátum začatia projektu: 1.8.2014

Celkové oprávnené výdavky projektu: 676 391 eur eur

Projektový grant: 608 751 eur

Spolufinancovanie: 67 640 eur

Cieľom projektu je zriadenie Bezpečného ženského v Prešovskom samosprávnom kraji pre klientky ZZŽ MyMamy, zvýšenie odbornej a presonálnej kapacity združenia.

Partner 1 projektu: Mesto Prešov

Partner 2 projektu: Norasenteret IKS

Partner 3 projektu: The crisis center in Glåmdal

Projekt podporený:

Granty EHP pre Finančný mechanizmus EHP
Nórske granty pre Nórsky finančný mechanizmus
Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Granty EHP a Nórska – Tvoríme a zdieľame výsledky spoločne
Granty EHP a Nórska – Spolupráca so spoločnými hodnotami

Dokument v prílohe

oznam

Stiahnuť