Školenie v Materskom centre v Banskej Bystrici, 13. 7. 2016

17.07.2016 | Aktuality, Projekty, Ženy ženám

Stretnutia v rámci projektu Ženy ženám prebiehajú vo veľmi priateľskej atmosfére, podľa dohody sa miesta konania stále striedajú.
Fotografie dokumentujú spoločné stretnutie 13. 7. 2016 v Banskej Bystrici.