Podporná skupina 12. 5. 2016

16.05.2016 | Projekty

Podporná skupina na tému: „Rozvod a veci s ním spojené“

Počas podpornej skupiny sa klientky rozprávali o praktických otázkach, týkajúcich sa rozvodu. Preberali prežité súdne konania a povzbudzovali klientky, ktoré to ešte len čaká. Vymenili si rôzne skúsenosti, diskutovali o možnostiach riešenia právnych záležitostí, napr. BSM, zverenie detí do výchovy. Popritom sa naučili pliesť farebné koberčeky zo starého a nevyužitého oblečenia.

Stiahnuť