16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2023

10.11.2023 | 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, Aktuality, Projekty, Rôzne cesty k rovnosti

Aj tento rok sa môžete tešiť na podujatia späté s celosvetovou kampaňou 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Začneme výstavou v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove už 24.10.-31.12.2023. Pokračovať budeme s divadelným predstavením, workshopom Radikálnej výšivky s Kundy crew, Pub Quizom o ženských a spoločenských témach a Rodovou čitárňou v spolupráci s centrom Wave.

?26.11. o 19:00 – Slam poetry: FEMISLAM, predstavia sa slovenské a české slamerky: Diana Renner, Adeladla, Sára, Freya, ABBY, Wave (centrum nezávislej kultúry)

?2.12. O 19:00 – Rodová čitáreň s ASPEKTOM, diskusia s autorkami Janou Bodnárovou a Dominikou Moravčíkovou, moderuje Adriana Jesenková, Wave (centrum nezávislej kultúry)

?7.12. O 19:00 – Pub Quiz Femme, obľúbený vedomostný kvíz zameraný na svet žien, ľudských práv a súčasnej sociálnej situácie, Wave (centrum nezávislej kultúry)

?10.12. Od 14:00 – Workshop Radikálnej výšivky s Kundy crew, ako na krížikový steh? Wave (centrum nezávislej kultúry)

?10.12. O 16:30 – Kurátorský výklad výstavy Nedomov/Unhome s Mgr. art. Eduardom Klenom, Krajská galéria v Prešove

?24.10-31.12. 2023 Výstava Nedomov/Unhome, Krajská galéria v Prešove

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Deň boja proti násiliu na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň Ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien.

? Grafické spracovanie BRUT.TO ?

Podujatie je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktoré organizuje združenie MyMamy. MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Projekt Rôzne cesty k rovnosti získal grant z Nórska v sume 179 730 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 959 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti. Navýšený grant o: 36 420 €, Aktuálny grant: 216 150 €
Cieľom projektu je zvýšené porozumenie o rodovej rovnosti.
Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe
www.norwaygrants.sk/dgv
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.