Dodatok č. 2/2023 k Projektovej zmluve č. 781/2021 na realizáciu projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

13.11.2023 | Aktuality, Projekty, Rôzne cesty k rovnosti, Zmluvy

Link na doplnenú zmluvu o dodatok so sumou, ktorá navyšuje rozpočet projektu „Rôzne cesty k rovnosti“:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8211487/