Dodatok č. 3/2024 k Projektovej zmluve č. 781/2021 na realizáciu projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

10.06.2024 | Aktuality, Projekty, Rôzne cesty k rovnosti, Zmluvy

Link na zmluvu tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/9370410/