Projekty

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Projekty

Výzva na predkladanie ponúk

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Zobraziť viac

Nie si sama – aktivity

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným...

Zobraziť viac

Nie si sama – Na sal korkori – Ne jes sama

Projekt Nie si sama – Na sal korkori – Ne jes sama (realizácia 04-12/2021) zvyšuje dostupnosť pomoci pre ženy z etnických a národnostných menšín z okrajových regiónov východného Slovenska. Z dlhoročných skúseností pri práci s násilím v partnerských vzťahoch vyplýva,...

Zobraziť viac

Koniec roka v BŽD

Divný a dúfajme, že skutočne neopakovateľný rok 2020 sme ukončili v našom Bezpečnom ženskom dome veľkým prekvapením. Od roku 2015 sme sa stále s našim tímom a množstvom štedrých darcov – firiem a jednotlivcov, snažili pripraviť pre naše ženy a ich deti pekné Vianoce....

Zobraziť viac