Nie si sama – Na sal korkori – Ne jes sama

02.09.2021 | Aktuality, Nie si sama, Projekty

Projekt Nie si sama – Na sal korkori – Ne jes sama (realizácia 04-12/2021) zvyšuje dostupnosť pomoci pre ženy z etnických a národnostných menšín z okrajových regiónov východného Slovenska. Z dlhoročných skúseností pri práci s násilím v partnerských vzťahoch vyplýva, že jedným z problémov je obmedzená dostupnosť informácií o pomoci pri problémoch s násilím v párových vzťahoch rovnako ako nízke povedomie o fakte, že násilie v intímnych vzťahoch je porušovaním základných ľudských práv. 

Počas projektu oslovujeme pedagogické pracovníčky (výchovné poradkyne) na vybraných stredných školách, ktoré sa aktívne zapájajú do prípravy odborných manuálov pre cieľovú skupinu mladých ľudí. Pri príprave manuálov pre marginalizovanú rómsku komunitu oslovujeme koordinátorky terénnych sociálnych pracovníkov a terénne pracovníčky, ktoré pracujú s menšinami priamo v teréne. Vytvorené manuály,  tutoriály a informačné predmety v slovenskom, rómskom i rusínskom jazyku o tom ako rozpoznať varovné signály u násilného partnera a možnosti riešenia násilia s prihliadnutím na etnické a národnostné rozdiely budú
distribuované na stredné školy a do komunitných centier. 

Projekt sa realizuje v okresoch Prešov, Bardejov, Svidník, Medzilaborce a Humenné. 

Cieľovou skupinou projektu sú prioritne študenti a žiaci stredných škôl, mladí dospelí v komunitných centrách, pracovníci komunitných centier, pedagogické profesie, deti a mládež, mimovládne organizácie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.“ 

Na sal korkori

Stiahnuť

Не єсь сама

Stiahnuť