Nie si sama – aktivity

17.10.2021 | Nie si sama, Projekty

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.“ 1. Workshop s TSP k príprave materiálov, Bardejov 21.5.20212. Manuál 1 – prevencia: „Varovné signály násilného vzťahu“ a Manuál 2 – pomoc: „Ako von z násilného vzťahu“Workshopy s mladými Rómkami, Rómami a Rusínkami, Rusínmi na SOŠWorkshopy s Rómkami a Rómami v marginalizovaných rómskych komunitáchWorkshop s pg pracovníkmi/pracovníčkami SOŠ k príprave materiálovVideo tutorial 1 „Varovné signály násilného vzťahu“ a Video tutorial 2 „Ako von z násilného vzťahuInformačný leták „Nie si sama“ – dôležité informácie pre prvú pomoc pri riešení násilia vo vzťahuNetradičné informačné materiál