Projekty

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Projekty

Združenie MyMamy v roku 2022 rozšíri svoju osvetu o rodovej rovnosti cez festival, podujatia či vzdelávacie aktivity, ktoré sú súčasťou projektu Rôzne cesty k rovnosti.

V máji tohto roku sa uskutoční festival FemFest, koncom školského roka budú pod taktovkou MyMamy prebiehať vzdelávacie aktivity na školách k problematike rodu a rovnosti medzi mužmi a ženami, na prelome novembra a decembra sa uskutočnia podujatia v Prešove k...

Zobraziť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Zobraziť viac

Videotutoriály

https://www.youtube.com/embed/imn86ThqQJc Varovné signály násilného partnerského vzťahu https://www.youtube.com/embed/sY78GoxgsoI Varovné signály násilného partnerské vzťahu. (rómske titulky) https://www.youtube.com/embed/e2C39_4m6VI Čo je násilnícky vzťah a ako sa mu...

Zobraziť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Zobraziť viac