Fotoreport z kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

28.12.2022 | 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, Aktuality, Projekty, Rôzne cesty k rovnosti

Celosvetová kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sa v Prešove skončila s veľkým úspechom a uspokojivou účasťou. Pozrite si fotoreport z podujatí, ktoré sme v rámci kampane zorganizovali: výstava s názvom “+” v Krajskej galérii v Prešove, divadelné predstavenie Smrť Antigony, Rodová čitareň s Nicol Hochholczerovou, Pub Quiz Femme a Workshop Radikálnej výšivky s Kundy crew v centre nezávislej kultúry Wave

Ďakujeme spriazneným organizáciam ako je Wave a Krajská galéria v Prešove, ďakujeme skvelým fotografom Marekovi Sujovi a Timotejovi Škreptákoví, Moshimu, Alžbete, Eduardovi, Marcelovi. 

Podujatie 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sa konalo v rámci projektu  Rôzne cesty k rovnosti, ktorý bol podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov v sume 179 730 €.

Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 959 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšené porozumenie o rodovej rovnosti.

Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

www.norwaygrants.sk/dgv

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďakujeme!