Ďakujeme! Aj vďaka vám sme vyčarovali úsmev na tvári

23.12.2022 | Aktuality

S blížiacimi sa Vianocami na nás mysleli jednotlivci ale aj firmy, združenia či rôzne záujmové skupiny. Chceme sa tak poďakovať konkrétne:

– za upečené koláče pre naše klientky a ich deti pani Viere Fejerčákovej

– za finančnú pomoc Florbalovému klubu FBC Mikuláš Prešov

– zamestnancom firmy LIDL, ktorí darovali deťom našich klientiek vysnívané darčeky. Okrem toho nám spoločnosť darovala finančný dar

– ZŠ Bajkalská v Prešove za vlastnoručne vyrobené darčeky od ich žiakov

– firme LPP za darovanie voňavých parfumov pre naše klientky a zamestnankyne

– pánovi Žecovi

– Združeniu Podaj ďalej a ich akcii Dobrý anjel, v ktorej nám ľudia darovali konkrétne darčeky pre konkrétne deti

– pani Márii Kráľovej, ktorá nám darovala luxusné olejčeky na tvár

– Mestu Prešov v spolupráci s Červeným krížom. Ďakujeme za luxusné štedrovečerné jedlá pre klientky a ich deti ubytované v BŽD

– a nezabudneme ani na neznámeho darcu, ktorý nám zanechal na bráne veľkého plyšového medveďa!

Želáme vám pokojné, bezpečné a nekonfliktné nasledujúce obdobie v roku.

??

Ak by ste mali záujem nás podporiť pravidelným alebo nepravidelným finančným darom stále fungujeme na darujme.sk: bit.ly/DarujmeMyMamy

Ďakujeme!