Prispejte nám na kotol!

16.12.2022 | Aktuality

Tento rok sme taktiež súčasťou Prešovských vianočných trhov a v pondelok 19.12.2022 nás môžete nájsť na Hlavnej ulici v časti s charitatívnymi stánkami. Túto príležitosť využijeme na verejnú zbierku s názvom „Prispej nám na kotol“. Aktuálne kotly, ktoré v BŽD máme sú energeticky veľmi náročné a vzhľadom na neúnosné zvyšovanie cien energií ich potrebujeme vymeniť za úspornejšie.

Prispieť na kotol nám môžete kombináciou týchto spôsobov:
a) zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) na osobitný účet zbierky od 19. decembra 2022 do 31. decembra 2022

b) zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek dňa 19. decembra 2022 na Prešovských vianočných trhoch

c) na osobitný účet; číslo osobitného účtu zbierky je SK20 1111 0000 0066 2440 7076, vedenom v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

MYMAMY, o.z.
Jánošíkova 5392/70 08001 Prešov

IČO: 37787683

DIČ: 2021630963

Verejná zbierka „ Prispej nám na kotol“ zapísaná do registra verejných
zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-044871

Zbierka zapísaná do registra verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR