Leták sme vytvorili ako súčasť celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Je voľne dostupný na stiahnutie pre verejnosť.