Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

08.06.2022 | Projekty, Zmluvy

Link na zmluvu tu

Číslo Projektu: DGV01006 s EsFem