Bezpečná cesta z násilia

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Bezpečná cesta z násilia

Projekt Bezpečná cesta z násilia získal grant z Nórska vo výške 455 090 €. Tento projekt bol spolufinancovaný v sume 80 310 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je komplexná pomoc a podpora ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Hlavným koordinátorom projektu je organizácia Žena v tiesni. V aktivitách projektu sme hlavnou partnerskou organizáciou a sú cielené na ženy zažívajúce násilie, ich deti, verejnosť a pomáhajúce profesie. Doba trvania projektu je od februára 2022 do apríla 2024.