Foto zo vzdelávania v rámci projektu „Bezpečná cesta z násilia“ v Humennom a v Snine

03.02.2023 | Aktuality, Bezpečná cesta z násilia

V Humennom a v Snine sme vzdelávali terénne sociálne pracovníčky a pracovníkov z Oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately UPSVAR.

Humenné 31.01.2023

Snina – 02.02.2023