Foto zo vzdelávania v rámci projektu „Bezpečná cesta z násilia“ v Giraltovciach

15.02.2023 | Aktuality, Bezpečná cesta z násilia

Vzdelávanie terénnych pracovníčok a terénnych sociálnych pracovníčok v Giraltovciach dňa 13.02.2023.