Združenie MyMamy v roku 2022 rozšíri svoju osvetu o rodovej rovnosti cez festival, podujatia či vzdelávacie aktivity, ktoré sú súčasťou projektu Rôzne cesty k rovnosti.

07.04.2022 | Projekty, Rôzne cesty k rovnosti

V máji tohto roku sa uskutoční festival FemFest, koncom školského roka budú pod taktovkou MyMamy prebiehať vzdelávacie aktivity na školách k problematike rodu a rovnosti medzi mužmi a ženami, na prelome novembra a decembra sa uskutočnia podujatia v Prešove k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

V máji tohto roku sa uskutoční festival FemFest, koncom školského roka budú pod taktovkou MyMamy prebiehať vzdelávacie aktivity na školách k problematike rodu a rovnosti medzi mužmi a ženami, na prelome novembra a decembra sa uskutočnia podujatia v Prešove k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

FemFest – Festival o ženách pre všetky a všetkých
Začiatkom leta, v dátumoch 25. -26. mája sa uskutoční festival FemFest v spolupráci s prešovským zástupcom kvalitnej kinematografie, filmovým klubom POcity. Počas dvoch dní prinesieme návštevníkom a návštevníčkam filmy s aktuálnymi témami zo ženského sveta, rovnosti príležitostí. Súčasťou bude diskusia s hosťkami na tému postavenia žien v politike a koncert Doroty Nvotovej, ktorá v roku 2022 predstaví svoj posledný album Ten (2021).
Na konci školského roka 2021/2022 budú lektorky z MyMamy vzdelávať a diskutovať s deťmi a študentmi a študentkami na základných a stredných školách o rodových stereotypoch, o tom, že každý si môže slobodne vybrať svoje zamestnanie bez ohľadu na to, čo hovoria iní, a to hlavne hravou formou pomocou cvičení. Súčasťou budú aj metodické príručky pre učiteľov a ich vzdelávanie.

V závere roka sa aj MyMamy zapojí do celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (25.11. -10.12.2022) hneď niekoľkými podujatiami: diskusiou, divadelným predstavením, rodovou čitárňou so ženskou autorkou, workshopom a výstavou,

Súčasťou projektu je taktiež obnova webstránky MyMamy, ktorá by sa mala stať užívateľsky prístupnejšou aj pre znevýhodnené skupiny návštevníkov internetu. Partnerskými organizáciami projektu sú EsFem, Žena v tiesni a PRERAG.

Projekt Rôzne cesty k rovnosti/Various ways to equality bol podporený sumou 179 000 Eur z Grantov Nórska.
Cieľom projektu je: Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

www.norwaygrants.sk/dgv

TS_Rôzne cesty k rovnosti

Stiahnuť