Výzva na predkladanie ponúk

08.01.2022 | Projekty

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiadao predloženie cenovej ponuky na tvorbu dokumentárneho filmu, YouTube videa a video spotov v rámci projektu“Rôzne cesty k rovnosti“

Výzva na predkladanie ponúk

Stiahnuť

Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Stiahnuť