Príručka Zviditeľnime Neviditeľné

28.09.2023 | Aktuality, Naše publikácie, Projekty

Príručka, ktorú držíte v rukách, vychádza zo skúseností expertov z piatich organizácií z východnej a strednej Európy (Poľsko, Slovensko, Rakúsko, Česká Republika, a Rumunsko). Organizácie, ktoré pracujú s problematikou práv žien a rodovej rovnosti v regióne strednej a východnej Európe (GIC NORA, Peregrina, TRANSFER Slovensko v spolupráci s organizáciou MyMamy, Fundacja Kobieca a Centrul Român de Politici Europene) vstúpili spoločne do projektu Erasmus+ Zviditeľnime neviditeľné s cieľom prispieť k riešeniu veľmi aktuálnej témy akou rastúca diskriminácia žien v našej európskej spoločnosti.
Experti z vyššie uvedených inštitúcií zo svojej každodennej praxe vedia, že formálne vzdelávacie metódy nie sú adekvátne pri práci so ženami, ktoré sa stretávajú so stále sa stupňujúcou diskrimináciou. Namiesto toho sa musia použiť metódy a prostriedky na posilnenie postavenia zraniteľných skupín žien. Príručka preto obsahuje inovatívne metódy participatívneho koučingu
a techniky v oblasti drámy ako aj niektoré ďalšie techniky, ktoré sú v nej podrobne popísané a zároveň aj praktické skúsenosti s použitím týchto testovaním metód. Aj keď príručku pripravili odborníci z vyššie uvedených krajín, veríme, že ich skúsenosti nie sú regionálne obmedzené a že z príručky môžu ťažiť aj odborníci na vzdelávanie dospelých z iných krajín EÚ.

Príručka je primárne napísaná a určená pre kariérových poradcov, sociálnych pracovníkov a ľudí, ktorí pracujú a vzdelávajú rôzne skupiny sociálne znevýhodnených žien v EÚ. Je tiež určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú tému. Príručka je zámerne napísaná veľmi prakticky. Obsahuje niekoľko veľmi konkrétnych metód a techník , ktoré sa dajú využiť pri práci so sociálne
znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. Všetky tieto metódy a techniky sú zamerané na posilnenie skupín sociálne znevýhodnených, v našom prípade sa dajú použiť pre sociálne znevýhodnené ženy.