16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách v Prešove

18.12.2023 | 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, Aktuality, Projekty, Rôzne cesty k rovnosti

Vďaka projektu „Rôzne cesty k rovnosti“ a podpore z Nórkseho finančného mechanizmu sme sa mohli aj my v MyMamy tento rok zúčastniť celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Ďakujeme, že ste navštívili jednotlivé podujatia!

Rodová čitáreň s ASPEKTOM: Dominika Moravčíková a Janou Juráňovou, moderuje Adriana Jesenková. 2.12.2023

Stretnutie pracovnej skupiny Multiinštitucionálnej spolupráce, 29.11.2023

Otvorenie výstavy Nedomov/Unhome, 24.10.2023 v Krajskej galérii v Prešove

Workshop Radikálnej výšivky s Kundy crew, 10.12.2023

Slam Poetry – Femislam 26.11.2023