Vaše 2 percentá z daní nám pomôžu napĺňať sny o pokojných domovoch

30.01.2024 | Aktuality

Možnosť podpory OZ MyMamy prostredníctvom darovania 2 % z daní

Každým rokom je darovanie 2 % z daní komplikovanejšie, tlačív je hneď niekoľko, chce to stráviť nad tým nejaký ten čas. Ak sa však rozhodnete obetovať ho, darujete tým dôvod na úsmev niektorej z našich klientok či ich detičiek. A Vás to reálne bude naozaj stáť len tú trošku z Vášho času…

A ako na to?

Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – je suma, ktorú by ste mohli poukázať v prospech MyMamy. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

4. Do Vyhlásenia napíšte:

a) Vaše údaje

b) sumu 2%  (resp. 3 %), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

Navyše ak zaškrtnete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, budeme sa vám môcť poďakovať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, najneskôr do 30.04.2024 pošlite/doručte  od zamestnávateľa na Daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska. Adresu si nájdete TU

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2023 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať v prospech MyMamy. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID:  37787683 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: MyMamy, o.z.

Sídlo (ulica): Jánošíková 

Súpisné číslo: 5392/70

PSČ: 08001 

Obec: Prešov

Podpíšte políčko pri týchto údajoch.

Navyše ak zaškrtnete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, budeme sa vám môcť poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu taktiež musíte zaplatiť dane z príjmov.

Som právnická osoba

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho si vypočítate aj:

a) 1%  z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba MyMamy). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.

b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba MyMamy). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% / 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID:  37787683 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: MyMamy, o.z.

Sídlo (ulica): Jánošíková 

Súpisné číslo: 5392/70

PSČ: 08001 

Obec: Prešov

Navyše ak zaškrtnete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, budeme sa vám môcť poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 30.04.2024 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

 

Ak sa chcete o poukázaní 2% dane z príjmu dozvedieť niečo viac, klikajte tu

Ako budú darované peniaze použité?
*Zabezpečíme deťom našich nemajetných klientiek školskú družinu a obedy v škole,
*budú si môcť dovoliť rozvíjať svoje talenty na záujmových krúžkoch,
*budeme ich môcť zobrať na kratšie poznávacie výlety, ale aj dlhšie zážitkové tábory,
*pomôžeme našim klientkám a ich deťom na ich ceste k naplneniu sna o pokojnom domove, naplnenom láskou, nie strachom.   

Ďakujeme Vám! ♥

Vaše MyMamy