Záverečná konferencia „Aby bolo ženy počuť“

25.03.2024 | Aktuality, Femfest, Projekty, Rôzne cesty k rovnosti

Na konferencii Vám predstavíme:
• vzdelávacie aktivity a kampane v oblasti rodovej rovnosti,
• konkrétne postupy vedúce k posilňovaniu žien a obetí násilia,
• stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch.
Počas konferencie sa uskutoční prezentácia videí a výstavy, ktoré vznikli počas projektov. Zároveň bude
prebiehať aj festival FemFest 2024.

MyMamy, o.z., Žena v tiesni, o.z. a EsFem, o.z.
Vás pozývajú na záverečnú konferenciu
“Aby bolo ženy počuť”
18.04.2024 v čase od 09:00 do 14:30 v Prešove
v PKO Čierny orol, na Hlavnej 50.

Konferencia je súčasťou projektov DGV01003 “Rôzne cesty k rovnosti”, DGV01006 “Únik zo spoluzávislosti”,
DGV01008 “Ženské práva sú ľudské práva”, DGV02015 “Bezpečná cesta z násilia”.

Projekty realizujeme s partnermi: Trojlístok, n.o., OZ Žena v tiesni, OZ EsFem, Trojlístok n.o., Prerag, o.z.

Program:

8:30-9:00 Registrácia účastníkov
9:00 Otvorenie konferencie
9:20–9:45 Predstavenie projektu OZ Žena v tiesni „Bezpečná cesta z násilia ako dobrá prax komplexných služieb
ženám a ich deťom prepojená na potrebu IC na Slovensku“. PhDr. Tatiana Brnová, PhD.
9:45–10:20 Predstavenie projektu EsFem, o.z.: „Únik zo (spolu) závislosti: Keď sa (rodové) stereotypy stanú
viditeľnými, stratia svoju moc“. doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. a doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
10:20–10:30 Prestávka na kávu a sieťovanie
10:30–10:50 Predstavenie projektu MyMamy, o.z. „Rôzne cesty k rovnosti“. Mgr. V. Dobálová, Mgr. Ľudmila Vysocká
10:50–11:15 „Ženské práva sú ľudské práva – prezentácia a vyhodnotenie aktivít projektu ako dobrá prax
prevencie násilia páchaného na ženách“. Mgr. Barbora Ševčíková
11:15- 11:35 „Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch – kvalitatívny
výskum“. PhDr. Elena Ondrušková, PhD.
11:35–11:45 Prečo to všetko robíme? Nadväzujúce aktivity MyMamy, o.z., Mgr. Apolónia Sejková
11:45–13:00 Obed formou bufetových stolov
13:00–13:20 „Rodovo citlivé rozpočtovanie – cesta k rovnosti“, Mgr. Apolónia Pecka Sejková
13:20–13:40 Prezentácia výstupov projektov: videá, web stránky, fotodokumentácia. Predstavenie nadväzujúcich
aktivít
13:40–13:50 Pozvánka na FemFest, Mgr. Veronika Dobálová
13:50–14:30 Pozvanie na kávu s diskusiou a sieťovaním

Prosíme o registráciu na tomto linku:
https://kuuqt9bfl9t.typeform.com/to/CjxDzcnq

Rôzne cesty k rovnosti získal grant z Nórska v sume 179 730 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 959 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti. Navýšený grant o: 36 420 €, Aktuálny grant: 216 150 €.
Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie o rodovej rovnosti. Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe www.norwaygrants.sk/dgv
Ďakujeme!