Cieľom podporných skupín je poskytovanie emocionálnej podpory, udržiavanie sociálnej identity účastníčok, poskytovanie vzdelávania a prísunu informácií o probléme, poskytovanie podpory okolitého prostredia a poskytovanie sociálneho začlenenia (Spiegel, 1993). Podporné...

Zobraziť viac