Nadácia televízie Markíza nám pomohla tento rok pri viacerých aktivitách

12.09.2023 | Aktuality

Nadácia televízie Markíza nám finančným darom pomohla rozšíriť možnosť trávenia voľného času, priestoru na aktívny pohyb a priestoru na možnosti vzájomného stretávania sa, vzájomného spoznávania, spoločných zážitkov z hry spolu ukrajinských aj slovenských detí.

Ponuku trávenia voľného času sme rozšírili o možnosť zahrať si stolný tenis a stolný futbal a tiež sa nám podarilo vďaka  podpore Nadácie televízie Markíza zútulniť náš vonkajší altánok novým dreveným sedením. Tiež sa nám podarilo vytvoriť priestor na aktívne trávenie voľného času aj mimo priestorov Bezpečného ženského domu, konkrétne realizáciou dvoch spoločných výletov – v zime do Tatier a Tatranskej galérie Poliankovo a na začiatku prázdnin do Zoo Spišská Nová Ves.


Pre naše klientky a ich deti je potreba trávenia spoločného voľného času dôležitá – opäť sa buduje dôvera, čo je v rámci rekonštrukcie vzťahu matka a dieťa naozaj nesmierne podstatné. Prispeli sme k búraniu kultúrnych a jazykových bariér medzi slovenskými a ukrajinskými deťmi, zvýšili citlivosť voči rôznorodosti a prispeli k odbúravaniu stereotypov a predsudkov.

Ďakujeme za podporu Nadácii televízia Markíza!