O FemFeste: Festival ponúkne výstavu, koncert, fotosession aj literárno-diskusné stretnutia

30.08.2016 | Femfest

„Uvažujeme, že sa odsťahujeme do nejakej odľahlej dediny na západnom Slovensku, inak sa ho asi nikdy nezbavíme.“ Tak zatiaľ končí príbeh pani Kláry, jednej z našich klientok. Nielen s týmto, ale aj niekoľkými ďalšími silnými osudmi našich klientok s dobrými aj horšími koncami sa budete môcť zoznámiť počas výstavy príbehov s názvom „Podoby lásky“, ktorá bude inštalovaná v uličke medzi budovou Kolégia a parkom pri Súsoší Immaculata na Trojici v dňoch 7. – 9. septembra 2016 od 13:00 – 18:00.
Výstava „Podoby lásky“ je súčasťou festivalu FemFest, ktorý organizujeme s cieľom podpory rodovej rovnosti a eliminácie rodových stereotypov ako jednej z hlavných príčin násilného správania mužov v párových vzťahoch.

Výstava bude zahájená vernisážou v stredu 7. 9. 2016 od 14-tej hodiny, okrem odborníkov, ktorí v tejto téme dlhodobo pracujú a pokúsia sa ju priblížiť i širokej verejnosti svojim koncertom podporí festival aj Katka Koščová. Tá s našim združením spolupracuje dlhodobo.

Zúčastnení budú mať tiež príležitosť aktívne podporiť myšlienku rodovej rovnosti aj celého festivalu – vedľa pódia bude inštalovaná posteľ, v ktorej sa budú môcť nechať odfotografovať. Sloganom tejto aktivity je „NIE znamená NIE“ a jej cieľom je verejne odmietnutie sexualizovaného násilia, ktoré sa často deje v tichosti, nebadane, za dverami bytov či domov.

Okrem fotosession „NIE znamená NIE“ a výstavy „Podoby lásky“ je súčasťou projektu aj Rodová čitáreň na počesť Agneši Kalinovej. Literárno-diskusné stretnutia sú naplánované na október, november a december, konať sa budú v prešovskej Christianii. Tešiť sa môžete na diskusné večery, na ktorých budú zo svojich obľúbených kníh čítať a o citlivej téme rodovej rovnosti diskutovať známe osobnosti zo spoločenského a kultúrneho života.

Medzi hlavné ciele nás ako združenia, dlhodobo pracujúceho v téme násilia v partnerských vzťahoch, patrí aj presadenie systémových zmien, aby si ženy mohli uplatňovať svoje ľudské práva. Festival FemFest je jedným zo spôsobov, prostredníctvom ktorých chceme širokej verejnosti problém násilia v párových vzťahoch priblížiť, vysvetliť a demystifikovať ho. Násilie páchané na ženách je totiž jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete a ani Slovensko, ani Prešov nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Je to vážny spoločenský problém, je preto úlohou spoločnosti prebrať plnú zodpovednosť za riešenie situácie žien a detí, ktoré zažívajú násilie.

Okrem témy násilia páchaného na ženách vo všeobecnejšom kontexte sa festival svojimi aktivitami viac zameriava aj na tému sexualizovaného násilia, ktoré je veľmi často skryté za dverami partnerských vzťahov a vzťahovou rovinou akosi neuvedomele legitimizované. Túto tému obklopuje nebezpečné ticho. Sme presvedčené, že nemlčaním a osvetou je možné prispieť k zníženiu prípadov sexuálneho násilia a k zlepšeniu pomoci pre jeho obete. Väčšina prípadov sexuálneho násilia sa odohráva medzi blízkymi osobami, ktoré sa navzájom poznajú – môže to byť partner, kamarát alebo ktosi z rodiny. Navyše k násiliu dochádza zvyčajne na známych miestach – doma, v škole či v práci. Stále prevláda silný mýtus v tom, že muž má v partnerstve alebo manželstve na sex nárok. Nie je to však tak, o uskutočnení či neuskutočnení sexuálneho styku má rovnaké právo rozhodovať muž ako i žena, sexuálny styk má byť podmienený vedomým, dobrovoľným súhlasom oboch partnerov.

Festival je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom dotácie na podporu rodovej rovnosti. Aktivity tohto projektu podporilo aj vedenie mesta Prešov odpustením poplatkov za záber priestranstva a mediálnou podporou.