Pomôžte nám zorganizovať detský tábor Mamáčik aj tento rok!

27.04.2023 | Aktuality, Tábory

Každoročne organizujeme detský tábor Mamáčik pre deti matiek, ktoré zažívajú alebo zažili násilný partnerský vzťah. Mamičky si tábor z finančných dôvodov veľakrát nemôžu dovoliť a veľa detí tak zažíva tábor prvý krát v živote. Kolektív detí podobného veku, ticho prírody, hry, pravidelný režim či rôzne terapie, ktoré na táboroch deti zažívajú, majú na psychické zdravie silný ozdravný účinok.

Pomôžte nám aj tento rok tábor Mamáčik zrealizovať!

Prispejete tak na ubytovanie, stravu, výlety, či dopravu. Ďakujeme!

Taktiež môžete využiť darovaciu bránu na Darujme.sk ak ste zo Slovenska alebo Českej republiky. Jednoducho si zvolíte spôsob platby, požadovanú sumu, ktorú chcete darovať a je to: https://mymamy.darujme.sk/tabor-mamacik-aj-vdaka-vam/

Údaje MyMamy:
MyMamy, o.z.
Jánošíkova 5392/70, 08001, Prešov, Slovensko
IBAN: SK2011110000006624407076
Zriadený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
Kód banky: 1111