Týždenný pobyt v Campe Zlaté Kopyto v Kopytovskej doline, 19.08.2013 – 23.08.2013

09.09.2013 | Tábory

V dňoch 19.8.2013 až 23.8.2013 sa niektoré naše klientky spoločne so svojimi deťmi zúčastnili letného pobytu v Campe Zlaté Kopyto v Kopytovskej doline. V rámci pobytu bol pre klientky aj deti pripravený bohatý program: stretnutie s pani psychologičkou, stretnutie so špeciálnymi pedagogičkami, podporná skupina, tvorivé dielne, hipoterapia, kúpanie v bazéne, súťaže pre deti a opekanie. Týždenný pobyt v campe Zlaté kopyto mal pozitívny efekt na všetkých zúčastnených. Klientky si oddýchli, mali chvíľu čas len pre seba, lebo niektoré aktivity zamestnávali hlavne deti. Klientky mali možnosť na týždeň odísť z domácnosti a odbremeniť sa od každodenných povinností. V prírode mali možnosť premýšľať a uvedomiť si ich ďalšie smerovanie. Za asistencie pomáhajúcich profesionálok mohli riešiť osobné, vzťahové alebo iné problémy. Deti vymenili každodenné prostredie za prírodné, mali možnosť spoznať prírodu, zvieratá, ktoré v campe boli. Spoznali kamarátov a kamarátky z ďalšej skupiny táborníkov a táborníčok. Zasúťažili si a boli hrdé na svoje výkony. Jazdou na koni bola ohromená každá klientka či dieťa. Deti najviac fascinoval les, vatra a opekanie. Klientky spoznali správanie svojich detí v inom prostredí a v komunikácii s cudzími ľuďmi a naopak. Sociálne pracovníčky si všimli zlepšenie komunikácie klientok a detí, upevnenie ich vzťahov a tiež oblasti, na ktorých by mali klientky alebo deti pracovať a s ktorými im môžu pomôcť sociálne pracovníčky. Vytvoril sa priestor na lepšie spoznanie klientok, ich detí a sociálne pracovníčky mali možnosť stanoviť ďalšie ciele práce s klientkami a ich deťmi. Bolo zaujímavé sledovať, že zúčastneným bolo na pobyte tak dobre, že nechceli odísť domov.