Výročná správa a účtovná závierka za rok 2013

16.07.2014 | Stanovy a výročné správy

Výročná správa o činnosti ZZŽ MyMamy a účtovná závierka za rok 2013 k nahliadnutiu v prílohe.