Združenie MyMamy prináša do Prešova podujatie 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách – ONLINE

24.11.2021 | 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Deň boja proti násiliu na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň Ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien.Tento rok sa uskutoční 5 odlišných udalostí v priestoroch Wave klubu nezávislej kultúry, v priestore Libresso café a v Krajskej galérii v Prešove.
Výstava či divadlo ako forma vzdelávania verejnostiUž 25.11. sa uskutoční vernisáž k výstave Karikatúra a kreslený humor proti rodovým stereotypom v Krajskej galérii v Prešove. Medzinárodná výstava potrvá od 25.11. do 10.12.2021 a predstaví autorov zastúpených z celého sveta. Arifur Rahman z Bangladéša ukazuje na dôležitosť materstva ale aj na to ako je tak na ženu vyvíjaný veľký tlak. Umelec Santiago Cornejo trefne upozorňuje na nerovnosť pracovných príležitostí medzi mužmi a ženami cez labyrint, ktorý vedie k personálnemu oddeleniu. Cesta žien nie je jednoduchá. Môžete taktiež vidieť dielo od ekvádorskej ilustrátorky, umelkyne Vilmy Vargas, ktorá je vo svojej zemi pravidelne cenzúrovaná za svoju tvorbu.
V pondelok 29.11. sa predstaví v priestoroch centra nezávislej kultúry Wave nezávislé divadelné zoskupenie Odivo. Od svojho vzniku účinkovalo na viac ako 60 rôznych festivaloch. Predstaví zvukovú koláž s názvom Verzus, ktorá vznikla z autentických nahrávok rozhovorov, ku ktorej sa performerky telesne vzťahujú. Symboly, autorská hudba a náčrt stereotypov vnímania ženského princípu sa vlievajú do jasnej a konkrétnej výpovede.
“Ty nie si žena. Ani v mojom vnútri nebudíš pocit niečoho ženského. Iba keď o tebe hovorím, tak ti moje slová dávajú ženský rod a moje výrazy obrysy ženstva. Ja o tebe totiž musím hovoriť s nehou a láskyplným snom, a na to si slová nájdu hlas len tak, že ťa oslovia ako ženu.”
V tom istom týždni sa 03.12. návštevníci v centre Wave naučia vyšívať krížikovým stehom názory a už kultové hlášky s Kundy Crew. Na workshope budú k dispozícii všetky potrebné materiály, stačí sa len vopred zaregistrovať a pripraviť sa na zábavný podvečer.
V utorok 07.12. sa predstaví v Rodovej čitarni Ivana Gibová so svojou knihou Eklektik bastard, ktorá vtipne a trefne opisuje život slobodnej ženy po 30-tke vo veľkomeste. Na debate v Libresso Books & Coffee sa s Ivanou online formou porozprávame a čo to si aj s divákmi prečítame.
Záver 16 dní zakončí Pub Quiz v centre Wave, ktorého nosnou témou budú feministické, ľudské a ženské práva či iné témy z populárnej kultúry.
Viac informácií k podujatiam sledujte na oficiálnej facebookovej stránke MyMamy.


Projekt Rôzne cesty k rovnosti/Various ways to equality bol podporený sumou 179 000 Eur z Grantov Nórska.
Cieľom projektu je: Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti
Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti