Bubnujeme, aby bolo hlas detí počuť!

27.11.2019 | Aktuality, Projekty, Žiť bez násilia

November nie je len o kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím si zvolili 19. november za deň, kedy by malo byť hlas detí lepšie počuť. Bubnovačky sme sa symbolicky zúčastnili aj my, aj nám totiž veľmi záleží na ochrane detí pred násilím, a to či už ide o deti vyrastajúce v násilných vzťahoch alebo deti žijúce v konfliktných vzťahoch rozchádzajúcich sa rodičov.
Viac info sa dozviete už čoskoro!