Diskusia k Monumentu pre ženy, ktoré mlčia – P. F. Čierna, T. Brnová, A. Sejková

01.07.2023 | Aktuality, Nezaradené

Vo štvrtok 8.júna sa naša zakladateľka a predsedníčka Apolónia Sejková, zúčastnila diskusie v Novej synagóge v Žiline. Umelkyňa Pavlína Fichta Čierna vytvorila priestorový objekt Monument pre ženy, ktoré mlčia, na finalizácii ktorého pracovala počas niekoľkých dní v priestore Novej synagógy.

Vďaka podpore, terapeutickej starostlivosti a zmenám v právnej ochrane sa zvyšuje počet žien, ktoré prehovorili o tom, že zažili nejakú formu domáceho násilia. Avšak stále je neprehľadné množstvo tých, ktoré sú ticho a nie je ničím neobvyklým, že žijú pod rozličnými formami fyzickej, psychickej, sexuálnej a ekonomickej tyranie po dlhú dobu života. Počet prípadov násilného správania voči ženám výrazne stúpol aj počas pandémie. 

Pri svojom výskume a realizácii umeleckého projektu Pavlína Fichta Čierna použila relevantné dáta ako konceptuálny základ na generovanie 3D grafov a odvodených tvarov.

Pavlína Fichta Čierna je vizuálna umelkyňa, pôsobí aj ako režisérka, producentka, kurátorka a aktivistka. Prostredníctvom mediálneho umenia, filmu a interaktívnych projektov sa zameriava predovšetkým na témy sociálneho vylúčenia, politické témy a témy osobných tráum. Je laureátkou Ceny Oskára Čepana (2002) a jej diela sú súčasťou zbierok Slovenskej národnej galérie, Musea d’Art Contemporani de Barcelona alebo Museum of Contemporary Art Tokyo. Dlhoročne sa venuje pedagogickej činnosti, v súčasnosti pôsobí na Fakulte umení Ostravskej univerzity a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V spolupráci s Novou synagógou v Žiline viedla v nepravidelných intervaloch vlastný diskusný formát so zameraním na vedu a umenie (Čierne na bielom). V posledných rokoch na základe životnej skúsenosti s dieťaťom verejne vystupuje za práva transrodových ľudí.

Text: novasynangoga.sk