Otvorili ste s nami prázdniny a nebolo vás teda málo!

04.07.2023 | Aktuality

V sobotu 1.júla sme zorganizovali Vitaj, leto! deň plný hier, zábavy a súťaží pre deti na Šidlovci. Sokoliari, hasiči, cukrová vata, strieľanie zo vzduchovky, hry a súťaže, skákacie hrady, guláš a hudba… Bolo to príjemné, veselé popoludnie najmä vďaka vám, ktorí a ktoré ste sa prišli pozrieť a spoznať s našou organizáciou MyMamy.

Špeciálne ĎAKUJEM chceme vyjadriť Podaj ďalej v Prešove, ktorí nám zasponzorovali skákacie hrady od spoločnosti Snívalkovo. Bez vás by sa deti nemali kde zapotiť 🙂

Taktiež ďakujeme Prešovskému dobrovoľníckemu centru, organizáciám Srdce Šidlovca, Nadácia mesta Prešov, Som Prešovčan, pánovi primátorovi Ferovi Oľhovi za záštitu nad podujatím a študentkám zo SOŠ Pedagogickej.