Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku – programové obdobie 2014-2021

13.04.2023 | Aktuality

Chceli by sme vás poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý sleduje popularitu a záujem o grantoch z Nórskeho finančného mechanizmu na Slovensku. Vďaka tomuto financovaniu môžeme realizovať festivaly FemFest a 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách, taktiež vzdelávať sociálnych/terénnych pracovníkov a pracovníčky v Prešovskom kraji.

Link nájdete tu