Vzdelávanie na školách aj mimo projektov

13.04.2023 | Aktuality, Projekty, Rôzne cesty k rovnosti

Tešíme sa, že nás oslovujú základné alebo stredné školy, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich študentov. Vždy sa nájdu školy, ktoré nás pozvú porozprávať sa so študentmi a študentkami o hľadaní vhodných partnerov či partneriek. Ďakujeme za pozvanie aj Základnej škole – Grundschule v Kežmarku!