Foto _ Vernisáž výstavy Rod rovná sa rovnosť – príjemný večer s koncertnou čerešničkou na vrchu

28.11.2018 | Aktuality

V pondelok, 26. 11. 2018 sme večernou vernisážou v prešovskom klube Wave zahájili výstavu fotografií názvom Rod rovná sa rovnosť, ktorá zachytáva rôzne infotainmentové aktivity, ktoré sme v priebehu posledných 3 rokov pre verejnosť organizovali s cieľom podporovať a šíriť myšlienky nulovej tolerancie násilia a rodovej rovnosti.

Večer prebehol vo veľmi príjemnej atmosfére, čo veríme, cítiť aj z fotografií, za ktoré, mimochodom, ďakujeme Šimonovi Puchalovi. Za skvelý koncert, ktorý čaro večera len podčiarkol ďakujeme kapele Wandererove segry.

Výstavu Rod rovná sa rovnosť si môžete pozrieť počas celej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá prebieha celosvetovo od 25. 11. do 10. 12.