Hosťkou Rodovej čitárne Agneši Kalinovej bude Kateřina Karásková, žena, ktorá zmapovala matriarchát na svete

20.09.2018 | Aktuality, Projekt na podporu rodovej rovnosti, Projekty

V rámci projektu budeme realizovať Informačno – vzdelávacie a diskusné stretnutie nazvané „Rodová čitáreň Agneši Kalinovej“ Čitáreň vytvorí priestor (okrem čítania feministickej literatúry pre verejnosť) na témy týkajúce sa histórie žien, dejín ženského hnutia, mýtu krásy, materstva, otcovstva, rodových nerovností a rodovej rovnosti.

Pozvanie na Rodovú čitáreň prijala spisovateľka, umelkyňa a cestovateľka Kateřina Karásková, ktorá predstaví svoju cestopisno- antropologickú knihu Kde ženy vládnou. V nej sprevádza Karásková svojich čitateľov po štyroch veľmi neobvyklých kultúrach. Spoznáte vďaka nej mexické indiánky, ktoré svojich mužov prekonávajú nielen inteligenciou, ale aj objemom. V Indonézii sňou preskúmate jediný moslimský matriarchát, vysoko v čínskych Himalájach navštívite najromantickejšie etnikum na svete a napokon na severovýchode Indie sa zoznámite s nenápadným kmeňom, kde muži zúfalo bojujú za rovnoprávnosť so svojimi ženami.

Aj týmto eventom chce o.z. MyMamy podporiť a šíriť myšlienku rodovej rovnosti a nulovej tolerancie násilia. Akcia sa realizuje v rámci celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá trvá od 25. 11. – Svetového dňa odstránenia násilia voči ženám do 10. 12. – Dňa ľudských práv.  

Rodová čitáreň Agneši Kalinovej sa bude konať vo štvrtok, 29. novembra 2018 o 19:00 v priestoroch prešovskej kaviarne Christiania /Hlavná 105/. Všetci ste pozvaní!

FB event: https://www.facebook.com/events/359038141323030/

Viac info o publikácii tu:  https://www.katerinakaraskova.cz/kniha/   

Projekt je finančne podporený dotáciou z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rodovej rovnosti.