Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)