Práva si netreba zaslúžiť!

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Práva si netreba zaslúžiť!