Rodová rovnosť

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Rodová rovnosť

Info o projekte

Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rodovej rovnosti vo výške viac ako 10 800 eur. Hlavným zámerom projektu je podpora rodovej rovnosti a eliminácia rodových stereotypov...

Zobraziť viac