Klub žien

11.01.2013 | Pandorina skrinka, Projekty

Pilotné overovanie novej formy výmeny informácií medzi klientkami OZ MyMamy, odborníkmi spolupracujúcich organizácií, zástupcami verejnosti (dobrovoľníčkami) a osobami žijúcimi v rizikovom prostredí.

Pozvánky z uplynulých stretnutí a fotografie zo stretnutia, ktoré prebiehalo v neformálnej atmosfére na tému – americká hudba. Lektorka opisovala svoje zážitky z USA pri premietaní fotografií prostredníctvom dataprojektoru, spolu s ukážkami piesní z minulej a súčasnej scény americkej hudby. Melódie pôsobili relaxačne a terapeuticky.

Hneď v úvode stretnutia si mohli vyskúšať hudobné cvičenie, pri ktorom sledovali pokyny dané k piesni (búchanie do kolien, tlieskanie, lúskanie prstami, vstávanie a sedenie) a na danú dobu ju vykonali. Počas stretnutia sa sympatizantky klubu žien mohli ponúknuť občerstvením a voľne porozprávať o svojich skúsenostiach, cestovaní, o svojom osobnom a pracovnom živote. Stretnutia sa na chvíľku zúčastnil aj pán primátor, JUDr. Pavel Hagyari, ktorý všetky ženy privítal a odovzdal im darčeky – šál s logom mesta Prešov. Nakoniec boli účastníčky pozvané aj na posledné tohtoročné stretnutie.