Metodická príručka: Malý učiteľov sprievodca alebo Malá učiteľkina sprievodkyňa

10.02.2017 | Aktuality, Naše publikácie, Projekty, Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Súčasťou projektu je aj dotlač brožúr Rod rovná sa rovnosť – metodickej príručky a pracovných listov na zvyšovanie princípov rodovej rovnosti.

Tieto materiály budú distribuované napríklad do škôl, s ktorými partneri spolupracujú na preventívnych aktivitách.