Celý článok z Prešovského Večerníka, uverejnený 30. novembra 2015 nájdete v prílohe.