MyMamy, o.z. spúšťa pobočku v Bardejove

11.03.2019 | Aktuality, Projekty, Žiť bez strachu

Aby bola naša pomoc lepšie dostupná ženám zo vzdialenejších okresov (Bardejovského, Svidníckeho, ..), otvorili sme v Bardejove svoju „pobočku“ – poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch.

Podrobnosti sa dozviete v reportáži: https://www.bardejovskatv.sk/spravy/bezpecne-miesto-pre-tyrane-zeny-z-bardejova-okolia?fbclid=IwAR1XQqvjGyWdAbJkjSTKATwfbP13ReSAvXjkRy-xTXMdHqnvnRMoP316qOA#lg=1&slide=1

Sprístupniť našu pomoc prostredníctvom pobočky tým, ktoré ju potrebujú môžeme vďaka projektu Žiť bez násilia, ktorá sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac info na www.esf.gov.sk a www.ia.gov.sk.