Na jednej lodi? Pracovné listy pre chlapcov a dievčatá

13.10.2016 | Prevencia na školách

Vďaka podpore z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sme v roku 2009 vydali pracovné listy pre chlapcov a pracovné isty pre dievčatá, ktoré sa venujú podpore myšlienky rodovej rovnosti.