Podoby lásky v obrazoch

27.11.2017 | Aktuality, Práva si netreba zaslúžiť!, Projekty

Výstavu Podoby lásky, ktorá bude inštalovaná počas celých 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, sme oficiálne otvárali v piatok, 24. 11. 2017, a to vo všetkých troch inštitúciách – na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a v priestoroch Študentského domova Prešovskej univerzity v Prešove. 

Pozrieť si ju môžete až do 10. 12. 2017. 
Za fotografie veľká vďaka Šimonovi Puchalovi.