Predbežná správa z verejnej zbierky Bezpečného ženského domu MyMamy

31.03.2016 | Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

Predbežná správa z verejnej zbierky Bezpečného ženského domu MyMamy

Názov zbierky: Bezpečný ženský dom MyMamy
IČO: 37787683
Sídlo: Jánošíková 70, 080 01 Prešov (predtým Okružná 32, 080 01 Prešov)
Registrové č. zbierky: Verejná zbierka je zapísaná Ministerstvom vnútra SR do registra zbierok pod registrovým číslom 000-2015-007307
Č. rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok: SVS-OVS3-2015/007307, rozhodnutie vydané Ministerstvom vnútra SR
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. ApolóniaSejková
Webstránka: www.mymamy.sk
Bankové spojenie:
Číslo účtu verejnej zbierky: SK6111110000006624407076
Zodpovedná osoba za verejnú zbierku: Mgr. ApolóniaSejková, Mgr. NicoleFuchsová.

Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky.

Prehľad vykonávania zbierky

Registrové číslo zbierky: 000-2015-007307
Názov zbierky: Bezpečný ženský dom MyMamy
Dátum začatia zbierky: 1. apríl 2015
Dátum ukončenia zbierky: 31. december 2015

Verejná zbierka sa vykonávala na území Slovenskej republiky zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek na určených miestach a tiež zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky. Zbierku sme realizovali na siedmych určených miestach, kde boli uložené pokladničky s očíslovaním:Úrad vlády Slovenskej republiky v Bratislave, Fitpointstudio v Prešove, OC MAX Prešov, fatalstudio Prešov, Caffé Taverna Prešov, Trojičný jarmok na Hlavnej ulici v Prešove, festival Bažant Pohoda v Trenčíne.

Cieľom zbierky bola peňažná pomoc pri dofinancovaní prestavby a prevádzky Bezpečného ženského domu MyMamy so sídlom Jánošíková 70, 080 01 Prešov.

MyMamy, o.z. poskytuje strániace krízové poradenstvo ženám, obetiam násilia v párových vzťahoch a ich deťom, venuje sa základnému a špecializovanému sociálnemu poradenstvu pre túto cieľovú skupinu a poskytuje ubytovanie v zariadení núdzového bývania. Okrem krízového strániaceho poradenstva poskytuje aj právnu, psychologickú a terapeutickú pomoc a organizuje a vedie podporné skupiny pre súčasné a bývalé klientky a ženy so záujmom o témy rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia.

Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika

Prehľad hrubého výnosu zbierky

Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol vo výške 16 625,11 €.

Počas obdobia trvania verejnej zbierky sa nám podarilo vyzbierať finančné prostriedky do siedmych stacionárnych pokladničiek v sume 996,79 €, ktoré boli vložené na účet verejnej zbierky dňa 14.01.2016.
Na účet verejnej zbierky sme vyzbierali príspevky v sume 15 628,32 €.
Sumu v hodnote 927,19€sme v priebehu realizácie zbierky použili na úhradu elektroinštalácie.

Prehľad príjmov vyzbieraných do stacionárnych pokladničiek verejnej zbierky „Bezpečný ženský dom MyMamy“:

Pokladnička č. 1
Dátum: 01.04.2015 – 31.12.2015
Príjem: 430 €
Poznámka: výnos z verejnej zbierky
Miesto výkonu zbierky: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava

Pokladnička č. 2
Dátum: 01.06.2015 – 31.12.2015
Príjem: 6,21 €
Poznámka: výnos z verejnej zbierky
Miesto výkonu zbierky: FitpointStudio, Hlavná 89, Prešov

Pokladnička č. 3
Dátum: 28.05.2015 – 31.12.2015
Príjem: 156,98 €
Poznámka: výnos z verejnej zbierky
Miesto výkonu zbierky: OC MAX, Vihorlatská 2A, Prešov

Pokladnička č. 4
Dátum: 29.05.2015 – 31.12.2015
Príjem: 37,97 €
Poznámka: výnos z verejnej zbierky
Miesto výkonu zbierky: fatalstudio, Suchomlynská 11, Prešov

Pokladnička č. 5
Dátum: 02.06.2015 – 31.12.2015
Príjem: 19,20 €
Poznámka: výnos z verejnej zbierky
Miesto výkonu zbierky: Caffé Taverna, Hlavná 77, Prešov

Pokladnička č. 6
Dátum: 04.06.2015 – 06.06.2015
Príjem: 87,92 €
Poznámka: výnos z verejnej zbierky
Miesto výkonu zbierky: Prešovský trojičný jarmok, Hlavná ulica, Prešov

Pokladnička č. 7
Dátum: 09.07.2015 – 11.07.2015
Príjem: 258,51 €
Poznámka: výnos z verejnej zbierky
Miesto výkonu zbierky: festival Bažant Pohoda, letisko Trenčín