Rodová čitáreň: Iveta Baranová o rode a pohlaví, Zara Kromková z Transfúzie číta Pohlavní štvanci /Leslie Feinberg/ _ foto

04.12.2016 | Aktuality, Projekty, Rodová rovnosť

Druhá rodová čitáreň festivalu FemFest je za nami,
v utorok 29. 11. prijali pozvanie Iveta Baranová a Zara Kromková. Tá je jednou z najvýraznejších a najviac sa angažujúcich osobností, stojacich za organizáciou TransFúzia. 

Na rodovej čitárni hovorila Iveta o rozdieloch medzi rodom a pohlavím a o tom, ako krajiny a aj ich štátne legislatívy vnímajú a pristupujú k jedincovi, ktorý má záujem o zmenu pohlavia. Následne prečítala Zara úryvky z knihy Pohlavní štvanci od Leslie Feinberga a prispela do diskusie svojou vlastnou skúsenosťou. Kniha s podtitulom Od Johanky z Arku až po súčasnosť je pohľadom do dejín pohlavnej identity a problematiky transsexuality. Práve transsexualita v širšom aj užšom, osobnejšom pohľade bola téma nasledujúcej diskusie. Zara sa publiku otvorila a až na kosť odhalila všetky pocity, ktoré ju sprevádzali od detstva a napokon ju donútili k navonok radikálnej zmene. Jej výsledkom je, že Zara Kromková je transžena a ako žena sa cíti úžasne.

Festival FemFest je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom dotácie na podporu rodovej rovnosti.  

Foto: Tomáš Telepák